Käyttöehdot

Toijala Worksin verkkosivuston käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat sinun oikeuttasi käyttää Toijala Works Oy:n (jäljempänä ”Toijala Works”) verkkosivustoja Suomessa. Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Toijala Worksin välillä Toijala Worksin verkkosivuston käytöstä.

Selaamalla Toijala Worksin verkkosivustoa ymmärrät, että nämä Käyttöehdot sitovat verkkosivuston käyttäjiä ja sitoudut näihin Käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Toijala Worksin verkkosivuston käyttö.

Toijala Worksilla on oikeus muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista voimassa olevat Käyttöehdot säännöllisesti. Toijala Works katsoo sinun hyväksyneen kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja niihin tehdyt päivitykset tai muutokset jatkaessasi tämän verkkosivuston käyttöä. Jos et hyväksy näitä muutoksia tai päivityksiä, sinun tulee lopettaa Toijala Worksin verkkosivuston käyttö.

Toijala Worksin verkkosivuston kautta pääset myös muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Oikeuteen käyttää näitä muiden yhtiöiden verkkosivustoja sovelletaan muita, kyseisillä verkkosivustoilla olevia käyttöehtoja ja sovelletaan kyseisissä käyttöehtoissa viitattujen maiden lakeja ja muita säädöksiä.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut oikeudet

Toijala Works omistaa verkkosivuston ja Toijala Works ja sen lisenssinantajat omistavat verkkosivustolla olevat tiedot, materiaalin ja tunnukset. Nämä tiedot ja materiaalit on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein, patentti- ja/tai muin omistusoikeuksin ja laeilla.

Hyväksyt vastuusi verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin ja tunnusten luvattoman käytön estämiseksi sekä sitoudut olemaan käyttämättä, kopioimatta, lataamatta, muokkaamatta, esittämättä, siirtämättä, jakamatta tai muilla tavoin hyödyntää Toijala Worksin verkkosivustolla olevaa tietoa, materiaalia tai tunnuksia kokonaan tai osittain kaupallisiin tarkoituksiin ilman Toijala Worksin etukäteistä kirjallista lupaa.

Ymmärrät, että Toijala Worksin verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin tai tunnusten luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta sinulle voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Toijala Worksin sivustolla olevaa tietoa on sallittua esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön, joka ei muulla tavalla riko soveltuvia tekijänoikeus- tai muita lakeja. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita Toijala Works ja sen verkkosivusto.

Saat myös tulostaa sivustolta aineistoa kohtuullisen määrän henkilökohtaiseen käyttöösi. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

Toijala Worksin verkkosivustolla olevia lehdistötiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita Toijala Works.

Ymmärrät ja sitoudut siihen, että et poista verkkosivuston tiedoista tai materiaalista kokonaan tai osittain niissä olevia tekijänoikeushuomautuksia tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia.

Evästeet

Toijala Works käyttää verkkosivustollaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle eli sinun tietokoneellesi lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita muutkin verkkosivustot käyttävät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa Toijala Worksin verkkosivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden ansiosta sinun on helpompi selata Toijala Worksin sivustoa. Evästeiden avulla myös kohdennamme sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavaa mainontaa.

Jos olet verkkoselaimesi asetuksissa hyväksynyt evästeiden käytön ja käytät sivustoa, hyväksyt myös evästeiden käytön Toijala Worksin verkkosivustolla. Voit halutessasi estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista.

Huomioithan, että Toijala Worksin verkkosivusto saattaa häiriintyä eikä välttämättä toimi kunnolla, jos estät evästeiden käytön.

Toijala Works ei myy ulkopuolisille verkkosivustolta evästeiden avulla sinusta kerättyä tietoa eikä anna tällaista tietoa kolmansien osapuolten, esimerkiksi mainostajien, omaan käyttöön.

Yksityisyydensuoja

Toijala Works noudattaa henkilötietojasi kerätessä ja niiden käsittelyssä soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä. Toijala Works tähtää siihen, että voit luottaa sinun yksityisyyden suojasi varjeluun ja siihen, että Toijala Works käsittelee henkilötietojasi huolellisesti, luottamuksellisesti ja muutenkin laillisesti.

Lue lisää siitä, miten Toijala Works käsittelee henkilötietojasi Toijala Worksin tietosuojaselosteesta.

Sivuston väärinkäyttö

Toijala Worksin verkkosivuston tahallinen väärinkäyttö kokonaan tai osittain, mukaan lukien, mutta kuitenkaan rajoittumatta, haitta- tai tuholaisohjelmien kuten virusten, troijalaisten tai matojen kohdistamiseen verkkosivustoon sekä muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen tai palvelunestohyökkäykset, on kiellettyä ja lainvastaista. Toijala Works ilmoittaa viranomaisille kaikki havaintonsa tällaisesta toiminnasta.

Toijala Works ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat edellä mainituista haittaohjelmista tai muusta ilkivallasta, ja jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi Toijala Worksin verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.

Vastuurajoitus ja vahingonkorvaukset

Toijala Works tarjoaa sen verkkosivuston ja sillä olevan materiaalin sellaisena kuin se on.

Toijala Works pyrkii päivittämään ja ylläpitämään verkkosivustoja niin, että verkkosivustoilla oleva tieto on mahdollisimman virheetöntä ja ajan tasalla. Tästä huolimatta sivustoilla saattaa olla virheitä tai puutteita.

Toijala Works ei takaa verkkosivustolla olevien tietojen tai materiaalin virheettömyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. Toijala Worksilla ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivustoja, sen osia tai niillä olevia tietoja tai muuta materiaalia.

Toijala Works ei vastaa siitä, että sivustolla oleva tieto tai materiaali on ajantasaista sillä hetkellä, kun vierailet verkkosivustolla. Toijala Works suositteleekin, että tarkastat verkkosivustolla olevat tiedot säännöllisin väliajoin.

Toijala Works, sen lisenssinantajat, yhteistyökumppanit tai työntekijät eivät vastaa mistään vahingoista, joita Toijala Worksin verkkosivuston, niillä olevien tietojen, materiaalin tai ohjelmien käyttäminen missään muodossa kokonaan tai osittain mahdollisesti aiheuttaa.

Toijala Works pyrkii varmistamaan, että sen sivustot toimivat keskeytyksettä ja virheettömästi. Toijala Works ei kuitenkaan voi taata, että verkkosivusto on aina keskeytyksettä kokonaan tai osittain saatavilla tai että verkkosivusto toimii ilman mitään teknisiä tai muita ongelmia.

Toijala Works ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sen verkkosivuston tai muiden sähköisten palveluiden käytöstä, tällaisen käytön estymisestä kokonaan tai osittain tai niihin liittyvistä vahingoista.

Olet yksin vastuussa kaikista toimenpiteistäsi Toijala Worksin sivustolla. Käytät verkkosivustoa omasta tahdostasi ja omalla vastuullasi. Otat vastuun mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat Toijala Worksin verkkosivustojen selaamisesta. Toijala Works ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat Toijala Worksin verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien mutta kuitenkaan rajoittumatta sellaisen materiaalin lataamiseen, jonka toiminnollisuudet lisäävät lataus- ja muita kustannuksia. Toijala Works ei myöskään vastaa sinun omista virheistä tai laiminlyönneistä sinulle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Toijala Worksilla on käytössään asianmukaiset menetelmät, joilla pyritään estämään virusten tai muiden haittaohjelmien esiintyminen sivustoilla. Toijala Works ei ole vastuussa tietokoneesi asianmukaisesta suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset tai muut haittaohjelmat. Edellä todetuin tavoin Toijala Works ei ota vastuuta siitä, että virukset tai muut haittaohjelmat saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi Toijala Works verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.

Toijala Works varaa oikeuden estää pääsyn verkkosivustolle kokonaan tai osittain koska tahansa mistä tahansa syystä. Toijala Worksilla on myös oikeus estää pääsysi Toijala Worksin verkkosivuston salasanalla suojattuun osioon.

Linkitys ja kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Toijala Worksin verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä verkkosivuston ulkopuolisille sivustoille tai niiden osille.

Vierailet linkitetyillä sivustoilla tai niiden osilla omalla vastuullasi.

Toijala Works ei ole miltään osin vastuussa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, päivityksestä tai kyseisillä sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä linkkejä voida pitää ilmaisuna tällaisesta vastuusta tai sen ottamisesta. Toijala Works ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tarjotuista tai mainituista tuotteista tai palveluista eikä linkkejä voida pitää tällaisten tuotteiden tai palvelujen suosituksena.

Linkitys Toijala Worksin verkkosivustolle on sallittua hyviä tapoja noudattaen edellyttäen, että tällainen linkitys ei ole omiaan aiheuttamaan Toijala Worksin maineelle vahinkoa millään tavalla. Linkitys ei myöskään saa olla omiaan luomaan mielikuvaa Toijala Worksin yhteistyöstä kolmannen tahon kanssa, mikäli tällaisesta yhteistyöstä ei ole erikseen sovittu.

Ymmärrät ja suostut siihen, että Toijala Works voi koska tahansa peruuttaa tämän linkittämiseen liittyvän suostumuksen ilman erillistä syytä.

Sitoudut siihen, ettet linkitä tai muulla tavalla jaa Toijala Worksin verkkosivustolle loukkaavaa, halventavaa tai muutoin laitonta materiaalia tai verkkosivustoja, tai tietoja, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

Muuta

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen ehdoista todettaisiin laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi, tällaisen ehdon katsotaan olevan erotettavissa näistä Käyttöehdoista eikä sen laittomuus, pätemättömyys, mitättömyys tai toimeenpanokelvottomuus siten vaikuta Käyttöehtojen muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanoon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Miten voimme olla avuksi? Jätä yhteystietosi ja viesti, niin palaamme asiaan.