Tietosuojaseloste

Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Toijala Works Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

(Henkilötietolaki 523/99 10 24 § ja sen korvaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus)
23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Toijala Works Oy
Y-tunnus 1637388-0
Tehtaantie 22
37800 Akaa
p. 020 764 62
(jäljempänä Toijala Works)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Toijala Works Oy
Hallinto
p. 020 764 62
info@toijalaworks.fi

3. Rekisterin nimi
Toijala Worksin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen hoitaminen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin suuntaaminen, tutkimustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Toijala Worksin oikeutettu etu asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella sekä mahdolliset rekisteröityjen antamat suostumukset. Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään alihankkijoita, joiden palvelimille tietoja tallennetaan. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

5. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
– Etu-ja Sukunimi
– Henkilön tehtävänimike
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot
– Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot
– Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (ei koske potentiaalisia asiakkaita)
– Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (ei koske potentiaalisia asiakkaita)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Toijala Worksin asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkailta itseltään erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kampanjoiden, messujen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä (esimerkiksi Fonecta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilyttäminen, poistaminen ja tarkastusoikeus
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Suoramarkkinoinnin kielto ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti asiakastietojärjestelemässä. Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan vain sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Miten voimme olla avuksi? Jätä yhteystietosi ja viesti, niin palaamme asiaan.